Kategorie

Geosiatka, Geokrata, Geosyntetyki, Georuszt - oferta Euro Ogród

GEOSIATKA, GEOKRATA, GEOSYNTETYKI, GEORUSZT - OFERTA EURO OGRÓD 

Co to są GEOSIATKI?

 

Geosiatki to płaskie geosyntetyki posiadające funkcję stabilizującą i zwiększającą nośność podłoża. Dzięki temu znajdują szerokie zastosowanie w wielu projektach budowlanych. Dzięki nim udaje się zaoszczędzić czas, a zarazem zmniejszyć ilość materiałów budowlanych, co wynika z ograniczenia grubości warstwy kruszywa. Najczęściej stosuje się je do wzmocnienia podłoża ścian oporowych, przyczółków  mostowych i stromych zboczy, wzmocnienia gruntu pod fundamentami oraz wszelkich skarp i nasypów. Odpowiednia budowa i właściwości geosiatki przyczyniają się do ich wykorzystania w budownictwie komunikacyjnym i ziemnym. Dzięki nim udaje się zadbać o stabilizację gruntu: placów i parkingów, dróg kołowych i szynowych, dróg leśnych, dróg dojazdowych i tymczasowych.

 

E-mail: geosiatki@euroogrod.com.pl
Tel: +48 882 001 176

 

Geosiatki produkuje się z polipropylenu oraz polietylenu. Zachowują strukturę o sztywnych węzłach (włókien zgrzewanych) bądź strukturę sztywnych węzłów (jednorodnego rusztu - georuszt). Posiadają one układ pasm tworzących oczka, dzięki którym możliwa jest współpraca siatki z gruboziarnistym kruszywem kamiennym.

 

Co to są GEOSIATKI

 

System produkcji oferowanych przez nas geosiatek jest certyfikowany przez ISO9001, a wszystkie mają certyfikat CE zatwierdzony przez BTTG i są od wielu lat stosowane w większości krajów europejskich takich jak Wielka Brytania, Dania, Polska i w obu Amerykach.

ISO9001, a wszystkie mają certyfikat CE zatwierdzony przez BTTG

 

Geosiatki to gwarancja oszczędności czasu i pieniędzy dzięki:

1. Upraszczaniu konstrukcji budowlanych, komunikacyjnych i innych.

2. Zmniejszeniu wykopu.

3. Zmniejszeniu grubości warstwy kruszywa.

4. Wydłużeniu żywotności nawierzchni.

5. Zmniejszeniu wymagań sprzętowych.

6. Zmniejszeniu czasu i ilości pracy.

system produkcji geosiatek

 

 

E-mail: geosiatki@euroogrod.com.pl
Tel: +48 882 001 176

 

 

GEOSIATKI JEDNOKIERUNKOWE

 

Geosiatki jednokierunkowe Unixial Grid wytwarzane są z polietylenu o dużej gęstości (HDPE). Odbywa się to w procesie wytłaczania i perforacji układu otworów w arkuszu polietylenu, a następnie rozciągania jednokierunkowo przy zastosowaniu odpowiedniej temperatury. Materiał cechuje się wysoką sztywnością i wytrzymałością.

Proces produkcji geosiatek jednokierunkowych (wytłaczanie) wpływa na powstanie siatek o strukturze sztywnych węzłów. Dzieje się tak, ponieważ ich węzłów nie tworzy się poprzez łączenia osnowy i wątku, lecz są one ich integralną częścią.

GEOSIATKI JEDNOKIERUNKOWE

 

Takie właściwości sprawiają, że geosiatki jednokierunkowe idealnie sprawdzają się do wzmocnienia podłoża, fundamentów, zbrojenia skarp i nasypów, budowy poszerzeń nasypów kolejowych i drogowych, budowy przyczółków obiektów mostkowych, naprawy osuwisk. Często wykorzystuje się te geosiatki do wzmocnienia konstrukcji ścian oporowych z gruntu, które od frontu są wykończone bloczkami betonowymi. Geosiatki jednokierunkowe Unixial Grid zachowują odporność na korozję biologiczną i chemiczną oraz trwałość na ponad 120 lat.

 

 

GEOSIATKI JEDNOKIERUNKOWE - ZASTOSOWANIE

 

 • wzmocnienie skarp i nasypów
 • naprawa osuwisk
 • poszerzenie korony nasypu
 • budowa ścian oporowych
 • konstrukcje i systemy chroniące przed osuwiskiem kamieni
 • budowa nasypów kolejowych i drogowych
 • budowa stromych skarp pokrytych roślinnością
 • wały okalające do ochrony barier akustycznych i wysypisk śmieci

GEOSIATKI JEDNOKIERUNKOWE ZASTOSOWANIE

 

 

 

E-mail: geosiatki@euroogrod.com.pl
Tel: +48 882 001 176

 

 

PARAMETRY

 

GEOSIATKA JEDNOKIERUNKOWA UNIAXIAL GEOGRID GG65PE

 

GEOSIATKA JEDNOKIERUNKOWA UNIAXIAL GRID GG65PE

 

 

 

 

GEOSIATKA JEDNOKIERUNKOWA UNIAXIAL GEOGRID GG90PE

 

 GEOSIATKA JEDNOKIERUNKOWA UNIAXIAL GEOGRID GG90PE

 

 

 

 

GEOSIATKA JEDNOKIERUNKOWA UNIAXIAL GEOGRID GG130PE

 

 GEOSIATKA JEDNOKIERUNKOWA UNIAXIAL GEOGRID GG130PE

 

 

 

 

GEOSIATKA JEDNOKIERUNKOWA UNIAXIAL GEOGRID GG170PE

 

 GEOSIATKA JEDNOKIERUNKOWA UNIAXIAL GEOGRID GG170PE

 

 

 

 E-mail: geosiatki@euroogrod.com.pl
Tel: +48 882 001 176

 

 

GEOSIATKI DWUKIERUNKOWE

 

Geosiatki dwukierunkowe Biaxial Grid wytwarzane są z wysokiej klasy polipropylenu (PP). Termoplastyczne płyty z PP ze odpowiednimi modyfikatorami są w procesie produkcji wytłaczane, a następnie odbywa się proces mikro-perforowania i rozciągania w kierunkach poprzecznym i wzdłużnym. Dzięki temu uzyskuje się siatki w formie georusztu, o strukturze sztywnych węzłów, które są integralną częścią siatki. Posiadają one żebra o przekroju kwadratowym, zapewniając tym samym stabilne oparcie dla kruszywa.

geosiatki dwukierunkowe

Geosiatki dwukierunkowe sprawdzają się w konsolidacji kruszywa, podniesieniu nośności podłoża, przenoszeniu obciążeń zmiennych czy sił rozciągających. Dzięki nim udaje się zminimalizować wszelkie odkształcenia i koleiny powstające przez siły ścinające.

Za pomocą polipropylenowych geosiatek dwukierunkowych udaje się skutecznie zmniejszyć grubość warstwy podbudowy z kruszywem, co wpływa na redukcję kosztów oraz zwiększenie żywotności dróg. Eliminują powstawanie kolein głęboki i pęknięć odbitych.

 

 

GEOSIATKI DWUKIERUNKOWE - ZASTOSOWANIE

 

 • wzmocnienie słabego podłoża nasypów komunikacyjnych
 • wzmocnienie nawierzchni dróg narażonych na szkody górnicze
 • wzmocnienie poboczy dróg i skarp
 • wzmocnienie górnych i dolnych warstw podłoża gruntowego nawierzchni kolejowych i drogowych
 • do budowy dróg leśnych, rolniczych i tymczasowych
 • do budowy zbrojonych konstrukcji i nasypów oporowych
 • do budowy placów parkingowych i postojowych narażonych natrudne warunki wodno-gruntowe
 • stabilizacja osuwisk

GEOSIATKI DWUKIERUNKOWE - ZASTOSOWANIE

 

 

 

PARAMETRY

 

GEOSIATKA DWUKIERUNKOWA BIAXIAL GEOGRID GG2020

 

 GEOSIATKA DWUKIERUNKOWA BIAXIAL GEOGRID GG2020

 

 

 

 

GEOSIATKA DWUKIERUNKOWA BIAXIAL GEOGRID GG3030

 

 GEOSIATKA DWUKIERUNKOWA BIAXIAL GEOGRID GG3030

 

 

 

 

 

GEOSIATKA DWUKIERUNKOWA BIAXIAL GEOGRID GG4040

 

 GEOSIATKA DWUKIERUNKOWA BIAXIAL GEOGRID GG4040

 

 

 

 

Euro Ogród
Gen. Józefa Hallera 31
15-814 Białystok
(POLSKA)
NIP: 5421281358
REGON: 050273331

E-mail: geosiatki@euroogrod.com.pl
Tel kom: +48 882 001 176

pixel