Kategorie

Jak zainstalować pompę głębinową?

2018-04-06
Jak zainstalowac pompe glebinowa

Pompy głębinowe to urządzenia umożliwiające bezawaryjną i w zasadzie bezobsługową pracę. By jednak ich praca nie sprawiała problemów, konieczne jest prawidłowe zainstalowanie ich wewnątrz studni.

Głębokość i miejsce montażu pompy

Pompa głębinowa musi być zamontowana w nad filtrowej części studni, a odległość między dolną krawędzią silnika i górną krawędzią filtra studziennego nie może być mniejsza niż 30 cm. By uchronić pompę przed pracą „na sucho” (bez wody) konieczne jest jej zamontowanie na takiej głębokości, by poziom lustra wody pozostawał minimum 2 m powyżej króćca tłocznego pompy. Innymi słowy, pompa musi być zainstalowana 2 m powyżej dynamicznego (najniższego) poziomu lustra wody. Dynamiczny poziom lustra wody uzależniony jest od wydajności studni. Jeśli studnia odznacza się zbyt małą wydajnością względem możliwości pompy, konieczne jest zastosowanie dodatkowego zabezpieczenia przed pracą na sucho.

O czym pamiętać podczas montażu pompy?

Przed instalacją pompy należy bezwzględnie odłączyć ją od źródła zasilania. Uchroni nas to przed potencjalnym ryzykiem porażenia prądem elektrycznym oraz przed uszkodzeniem pompy. Podczas spuszczania pompy do studni konieczne jest przymocowanie kabla do rury tłocznej – np. za pomocą opasek samozaciskowych. W sytuacji, gdy kabel nie będzie przymocowany do rury tłocznej, a pompa spuszczana będzie na znaczną głębokość, może dojść do zerwania się kabla pod wpływem jego ciężaru. Jeśli silnik pompy ulegnie awarii, może dojść do wycieku ekologicznego oleju do studni.

Pompa głębinowa powinna być skonfigurowana w taki sposób, by jej silnik włączał się możliwie jak najrzadziej – nie więcej niż 30 razy w ciągu godziny. Częstotliwość załączania pompy uzależniona jest w dużej mierze od pojemności zbiornika hydroforowego. Częste załączanie silnika oraz pompy skraca żywotność poszczególnych komponentów zespołu pompowego i może doprowadzić do jego przeciążenia lub awarii.

Dodatkowe rozwiązania stosowane podczas montażu pompy głębinowej

Przed umieszczeniem pompy w studni warto podwiesić ją na stalowej lince wykonanej ze stali nierdzewnej, dzięki czemu użytkownik uniknie ryzyka utopienia urządzenia wewnątrz studni. Jeśli studnia nie została oczyszczona z mułu i piachu, pompa narażona jest na zassanie zanieczyszczeń i zatarcie. W takim przypadku warto zainstalować dodatkowe zabezpieczenie przed zatarciem. By zwiększyć żywotność pompy, bezpośrednio nad pompą warto zainstalować zwór zwrotny, który uchroni pompę przed zwrotnymi uderzeniami powracającej wody.

Masz problem z podłączeniem lub doborem pompy głębinowej? Skontaktuj się z nami. Służymy radą i pomocą na każdym etapie współpracy.
pixel